Kolaboratívna robotika

Priemyselné kolaboratívne roboty predstavujú prelomové riešenie v problematike automatizácie priemyselných procesov. Využívanie kolaboratívnej techniky zvyšuje efektivitu práve tých procesov, ktoré sa opakujú, sú monotónne, alebo predstavujú riziko úrazu pre človeka-zamestnanca. Výrobné oddelenia majú tak väčšie možnosti a flexibilitu na presun členov personálu na činnosti, ktoré prinášajú firme pridanú hodnotu a zamestnancom možnosť rozvíjať svoj potenciál.

Zapojenie kolaboratívných robotov do výrobných procesov je jednoduché a bezpečné. V porovnaní s priemyselnými robotmi pracuje typ kolaboratívnych robotov vo vymedzenom priestore s flexibilnými možnosťami jeho presunu. Inštalácia a programovanie predstavujú výrazné plus pri rozhodovaní sa o ich zaradení do výrobného procesu. Veľkým prínosom je jeho bezpečná prevádzka v spolupráci s človekom. Nie je nutné klietková ochrana a riadenie na diaľku. Jednotlivé typy kolaboratívnych robotov disponujú bezpečnostnými senzormi, vďaka ktorým sa robot automaticky pri dotyku s človekom zastaví a následne vráti k pôvodnej plánovanej akcii.