Jednoúčelové zariadenia

Jednoúčelové stroje sú unikáty, ktoré sa presne prispôsobujú požiadavkám klienta a podmienkam výroby. Tým zefektívňujú, skvalitňujú a pochopiteľne tiež znižujú náklady celého výrobnému procesu. Spoločnosť navrhuje a vyrába jednoúčelové stroje pre automobilový, chemický a drevársky priemysel. To však neznamená, že nedokáže prísť s riešením aj pre iné odvetvia. Spoločnosť Bizzcom má skúsenosti s výrobou strojov pre najrôznejšie montážne pracoviská a vyvíja sofistikované manipulátory, navrhuje testery i komplexné kontrolné pracoviská. Know-how je možné využiť všade tam, kde je treba produkciu plne automatizovať, tj. vo výrobách, ktorých súčasťou sú robotizované pracoviská, výrobné linky, alebo iné opakovateľné procesy.

Konštrukcia a výroba jednoúčelových strojov a zariadení je z veľkej miery ovplyvnená požiadavkami súvisiacimi s aplikáciami dodávanými v rámci automatizovaných liniek a pracovísk. Jedná sa najmä o zariadenia vykonávajúce špecifický druh manipulácie alebo iný nedefinovaný druh operácie. Jednoúčelové stroje a zariadenia, ktoré sú vyvíjané, konštrukčne navrhnuté a vyrábané spoločnosťou Bizzcom, nachádzajú uplatnenie v rámci rôznych automatizovaných prevádzok a výrobných závodov.

Technické riešenie je navrhované na základe konkrétnych požiadaviek tak, aby zariadenie spĺňalo požadované výkonové, úžitkové a kvalitatívne kritériá.

Výrobky sú zostavené z dielcov vlastnej výroby a nakupovaných štandardných komponentov popredných výrobcov. Ak si to aplikácia vyžaduje, zariadenia sú dodávané vrátane elektroinštalácie a riadiaceho systému.

Pre oblasť mazania a nanášania mazív a lepidiel sú zariadenia navrhované so zreteľom na presne dávkovanie a konštantný nános vrstvy do potrebných oblastí so spätnou kontrolou kvality nánosu a uloženia.

Kontrolné zariadenia sú navrhované na kontrolu kvality zmontovaného výrobku, kde sa sleduje presnosť montáže, dosadenie dielov, kompletnosť montáže po jednotlivých dieloch. Tieto kontroly sa vykonávajú priebežne alebo na konci montážneho postupu.

Meracie zariadenia navrhujeme so zreteľom na meranie presnosti uloženia, pozíciu a tvarovú presnosť jednotlivých dielov alebo montážneho celku definovaného produktu.

Nastavovacie zariadenia sú navrhované tak, aby umožňovali presné nastavenie komponentov voči sebe, ďalej nastavovanie intenzity a polohy osvitov osvetľovacích výrobkov, doťahovacích momentov a kalibrácie montovaných produktov.

Špecializované priemyselné zariadenia sú napríklad koncové ejektory priemyselných robotov, grippre, nanášacie hlavice, opaľovacie zariadenia, upínacie hlavice a stoly, podporné zariadenia pre zalisovanie kovových pinov na presnú hĺbku, orezávacie a ustrihovacie stoly a lisy.