Robotické bunky a ostrovy

Spoločnosť integruje robotické bunky do výrobného procesu v týchto oblastiach:

• meranie
• brúsenie
• vŕtanie
• zváranie
• manipulácia a paletizácia
• nanášanie lepiacich a tlmiacich hmôt

Tieto typy robotických aplikácií je možné modifikovať podľa konkrétneho druhu technológie, zložitosti technologického procesu, zložitosti a veľkosti výrobku, časovej náročnosti, potrebného výrobného taktu atď. Sú možné aj rôzne kombinácie týchto základných aplikácií ako napríklad:

• dva a viac robotov pre odlišné aplikácie vzájomne prepojených cez odkladacie stoly alebo dopravníky
• robot s pojazdom, tj. na 7. osi ovládaný z riadiacej skrine robota
• robotické bunky s automaticky vymeniteľnými nástrojmi podľa typu vyrábaného produktu

Robotické bunky je možné integrovať do existujúcej technologickej linky, ako ručnej tak aj automatizovanej a linku vybaviť i potrebnou nadväzujúcou technológiou (dopravníky, zásobníky a pod.). Po úprave je možné využiť už existujúce prípravky a tak výrazne znížiť zriaďovacie náklady spojené s prechodom z ručného pracoviska na robotizované.

Jeden robot dokáže obsluhovať viacero pracovísk, kde sa vyrábajú rozdielne produkty, s jedným nástrojom a tak šetriť náklady. Rovnako je možná implementácia, kde jeden robot obsluhuje niekoľko nástrojov, ktoré si automaticky vymieňa v závislosti od vyrábaného produktu alebo požadovanej funkcionality.