ATC - Adaptive Technology Connector

Toto aplikačné riešenie vzniklo na základe potrieb zákazníkov. Pri modernizácii jednotlivých vnútro firemných procesov vo výrobných prevádzkach vyvstáva potreba získavania, spracovania a vyhodnotenia informácií o jednotlivých procesoch. Tieto dáta sa týkajú plánovania výroby, samotnej výroby (počet vyrobených kusov, množstvo odpadu a pod.), sledovania toku tovaru, efektivity strojov, stavu prevádzky, údržby ... 

Čo je ATC:
• Je to spájací prvok medzi výrobnou technológiou a podnikovým IS
• Zbiera informácie z výrobného procesu
• Ukladá informácie z výrobného procesu
• Vyhodnocuje nazbierané informácie
• Vyhodnotené informácie sprostredkuje do podnikového IS

Prínosy pre zákazníka:
• Do procesu zberu dát a vyhodnotenia nevstupuje obsluha
• Nezávislosť od použitej technológie na procesnej úrovni (Siemens, Omron, Schneider Electrics…)
• Možnosť implementácie aj do jednotlivých častí linky
• Možnosť jednoduchého pripojenia ďalšieho zariadenia do systému zberu dát, alebo odpojenia zariadenia zo systému zberu dát.
• Pripojenie do zákazníckeho IS
• On line vizualizácia aktuálnych dát obsluhe