Kamerové systémy

Senzory na sledovanie obrazu slúžia nie len na dodržiavanie kvality, ale dokážu posudzovať, rozhodovať a riadiť v procese dosahovania najnižšej chybovosti. Tým sa zvyšuje efektivita a znižuje riziko vývozu nezhodného dielu ku koncovému zákazníkovi. Sledovanie postupov a výstupná kontrola sa dnes bez kamerových systémov nezaobíde. Spoľahlivosť a rýchlosť sú hlavnými dôvodmi integrácie kamerových systémov. Sú vhodné na použitie v priestoroch a podmienkach nevhodných pre ľudí.